Etica
Managementul Reputatiei
             Raspuns

Investeste in capitalul                
       tau de imagine!
          Credibilitate
   Comunicare eficienta
       Responsabilitate

Investeste in capitalul                
       tau de imagine!
             Control
         Performanta
              Dialog

Investeste in capitalul                
       tau de imagine!

Comunicarea cu publiculDefinirea si segmentarea publicului tinta

Strategii de comunicare

Consultanta pe probleme de comunicare

Identificarea temelor de comunicare

Consultanta in pregatirea discursurilor